Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Immigration Office Belahia

Belahia, Bhairahawa

Kantipur News

2018-06-29

2018-06-29


वर्ष १५, अंक ११५ मिति जेष्ठ २९, २०७४ को कान्तिपुरमा प्रकाशित निम्न सामाग्री साभार उपयोगी हुने ठानी पुन: उध्दरण गरेका छौँ।

यसरी ठगिन्छन् दिल्लीमा नेपाली